FirmaKodde heeft zich afgelopen jaren bezig gehouden met uiteenlopende kunstprojecten. Van live Performances tot dicht Kunst en van Media Kunst tot Kunst in de Openbare Ruimte.
De Firma neemt deel aan kunstenaarsinitiatieven en heeft geëxposeerd in verschillende musea, zoals: Het Boymans van Beuningen, De Lakenhallen, MuseumGOUDA, het Gogbot festival en KOP.

Daarnaast maakt Kodde ook toegepaste kunst voor onder-andere De provincie Noord-Holland en Het Nederlands Film Festival te Utrecht.
Alle kunstprojecten zijn tot standgekomen uit samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars en bedrijven, met als initiatiefnemer Andre Kodde.
André Kodde is afgestudeerd aan de AKI (media kunst) en heeft zijn master gehaald aan het Santberg Instituut te Amsterdam.

 

 

 

Sponsored by:

 

Kunst

Het is niet mogelijk een determinerende definitie te geven, omdat kunst een sociologisch, psychologisch én historisch gebonden begrip is. En dus continu in beweging. Kunst is in die zin een verzamelbegrip voor het totaal aan kunstuitingen, zoals dat gegroeid is vanuit historische en culturele tradities.

Toegepaste kunst

In tegenstelling tot niet-functionele, hebben ontwerpen van toegepaste kunst ook een praktisch nut, een functie. Toegepaste kunst is een verzamelnaam voor functionele voorwerpen zoals gebouwen, meubels, kleding, film en dergelijke.

Msquare4

FirmaKodde heeft een online Museum ontwikkeld genaamd Msquare4. Dit virtuele museum is opgebouwd uit 81 identieke white cubes die samen het 9x9 vierkante museum complex vormen.